انجمن علمی جغرافیای دانشگاه پیام نور مرکز تهران(وبلاگ شماره2) http://aegtpnu.mihanblog.com 2020-04-04T00:58:55+01:00 text/html 2016-05-05T07:06:26+01:00 aegtpnu.mihanblog.com Maral Azizi برگزاری مراسم روز ملی خلیج فارس http://aegtpnu.mihanblog.com/post/333 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><font size="4">مراسم روز ملی خلیج فارس در تاریخ 12 اردیبهشت 95 توسط انجمن علمی جغرافیا در سالن شهید عضدی دانشگاه پیام نور تهران جنوب با حضور رییس دانشگاه دانشجویان و اساتید برگزار شد.</font></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qqcy_photo_2016-05-02_00-06-21.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xy4t_photo_2016-05-02_00-06-48.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ev_photo_2016-05-02_00-07-44.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bi4u_photo_2016-05-05_11-46-29.jpg" alt=""></p> text/html 2016-02-22T15:26:44+01:00 aegtpnu.mihanblog.com مارال عزیزی دعوت به همکاری در نشریه علمی دانشجویی جغرافیا http://aegtpnu.mihanblog.com/post/331 <font size="3"><b style="direction: rtl;">از دانشجویان مستعد و علاقمند رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور تهران جنوب دعوت میشود تا جهت همکاری با نشریه علمی جغرافیا با ارسال رزومه با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید.&nbsp;</b></font><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><p class="MsoNormal"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>Marali.azizi@yahoo.com<o:p></o:p></b></font></p><div><br></div> </div> text/html 2015-12-14T17:16:07+01:00 aegtpnu.mihanblog.com مارال عزیزی برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته پژوهش http://aegtpnu.mihanblog.com/post/329 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><font size="4"><b>روز دوشنبه مورخ 94/9/23 نمایشگاهی با موضوعیت معرفی آزمایشگاه های جغرافیا ، کارگاه ها و انجمن علمی جغرافیا&nbsp;</b></font></span><b style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;در کتابخانه مرکز پیام نور تهران جنوب برگزار شد</b><font size="4"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 107%;">و همچنین دکتر محمدی ریاست محترم دانشگاه از غرفه جغرافیا دیدن فرمودند.</span></b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/esic_photo_2015-12-14_20-50-00.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/91o_photo_2015-12-14_20-50-14.jpg" alt=""></p><span dir="RTL"></span><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fk1m_photo_2015-12-15_19-31-47.jpg" alt="" style="font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kuij_photo_2015-12-15_19-31-57.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zd27_photo_2015-12-14_20-49-53.jpg" alt="" style="font-family: tahoma;"></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"></p> text/html 2015-12-12T18:31:55+01:00 aegtpnu.mihanblog.com مارال عزیزی فرارسیدن هفته پژوهش http://aegtpnu.mihanblog.com/post/328 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><b><br></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><font size="4"><b>هفته پژوهش برعموم فر</b></font></span><b style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;">هیختگان عرصه پژوهش و پژوهشگران عزیز،اساتید،دانشجویان محترم گرامی باد!!</b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;"><br></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ijl8_img15595134.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p></o:p></p> text/html 2015-12-07T12:42:30+01:00 aegtpnu.mihanblog.com مارال عزیزی برگذاری مراسم روز دانشجو http://aegtpnu.mihanblog.com/post/324 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><font size="4"><b>با استعانت از حضرت باری تعالی مراسم روز دانشجو امروز از ساعت 10 -12 در سالن عضدی دانشگاه پیام نور با حضور فعال انجمن جغرافیا برگذار شد.</b></font><o:p></o:p></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/23f5_img_20151207_143558.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vg2k_img_20151207_143619.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/imcj_img_20151207_143622.jpg" alt=""></p> text/html 2015-12-01T15:15:19+01:00 aegtpnu.mihanblog.com مارال عزیزی اولین مجمع عمومی و انتخابات انجمن علمی دانشجویی جغرافیا http://aegtpnu.mihanblog.com/post/323 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><font size="3">ا<b>ین مجمع با استعانت از حضرت باری تعالی روز یکشنبه مورخ 94/9/1 از ساعت 9/30 – 12 در سالن شورا با حضور ریاست&nbsp;محترم مرکز آقای دکتر محمدی ، مدیر گروه جغرافیا آقای دکتر فیروزنیا، اساتید محترم رشته خانم دکتر مرصوصی و خانم دکتر بابایی، مسئول آزمایشگاه جغرافیا خانم دکتر هروی، نماینده واحد فرهنگی خانم مدرسی، نماینده حراست آقای محمدی، کارشناس گروه آقای وظیفه خواه ،نماینده انجمن پیشین آقای مقیسه و کاندیدا و دانشجویان رشته جغرافیا برگزار گردید. پس از برگزاری انتخابات خانم ها و آقایان: زهرا دارونی، مارال عزیزی خرشکی ،زینب نیکوکلام یعقوبی ،هاجر مرتضایی و محسن شاه علی به عنوان اعضای اصلی و خانم ها: مرضیه نجفی و کلثوم رحمان دولق به عنوان اعضای علل البدل انتخاب شدند و بعد از آن طبق جلسه ای تصمیم گیری شد خانم مارال عزیزی خرشکی با رای اعضای اصلی به عنوان دبیر انجمن انتخاب شدند.</b></font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/z3pm_photo_2015-12-01_18-44-48.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/i7xg_photo_2015-12-01_18-44-53.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/31ek_photo_2015-12-01_19-48-39.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"> </p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><br></p> text/html 2015-07-11T15:45:11+01:00 aegtpnu.mihanblog.com محمدرضا مقیسه انجمن علمی جغرافیا http://aegtpnu.mihanblog.com/post/322 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="impact">دانشجویان گرامی و عزیزان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="impact"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="impact">&nbsp;با توجه به زمان كمتر برای به روز كردن وبلاگهای انجمن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="impact"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="impact">&nbsp;سایتهای زیر برای راهنمایی بیشتر دانشجویان اعلام میگردد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="impact"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="impact">البته در لینكدونی و لینكستان وبلاگ موجود می باشد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="impact"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact">سیستم گلستان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact">http://reg.pnu.ac.ir/</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact">پورتال دانشگاه پیام نور</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact">www.pnu.ac.ir</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact">lms</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact">http://lms.pnu.ac.ir/</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact">دانشگاه مركز تهران جنوب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="impact">http://teh-jounoob.pnu.ac.ir/Portal/Home/</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-04-10T16:16:45+01:00 aegtpnu.mihanblog.com محمدرضا مقیسه آخرین اخبار كلاسی http://aegtpnu.mihanblog.com/post/321 <P align=center><FONT size=5 face="times new roman,times,serif">برای دیدن آخرین اخبار كلاسی كلك نمایید.</FONT></P> <P align=center><A href="http://teh-jounoob.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a2e69629-a5d2-4779-a792-d8e81a3633d1">http://teh-jounoob.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a2e69629-a5d2-4779-a792-d8e81a3633d1</A></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2015-03-02T07:51:44+01:00 aegtpnu.mihanblog.com محمدرضا مقیسه علاقه مندان به کاندیداتوری به آزمایشگاه جغرافیا مراجعه کنند http://aegtpnu.mihanblog.com/post/320 <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000099" color=#ffff00 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>دانشجویان گرامی </FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000099" color=#ffff00 size=5 face=Arial></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000099" color=#ffff00 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>برای اطلاع&nbsp;، ثبت عضویت&nbsp; و</FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000099" color=#ffff00 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000099" color=#ffff00 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;همچنین علاقه مندان به کاندیداتوری انجمن علمی جغرافیا </FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000099" color=#ffff00 size=5 face=Arial></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000099" color=#ffff00 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>به آزمایشگاه جغرافیا سر کار خانم هروی مراجعه نمایند</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc00" color=#ff0000 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>مهلت ثبت نام کاندیداها تا تاریخ 18/12/1393</FONT></P> text/html 2015-02-18T14:02:56+01:00 aegtpnu.mihanblog.com محمدرضا مقیسه تشكیل دوباره انجمن فقط به حضور فعال نیاز دارد http://aegtpnu.mihanblog.com/post/319 <P align=center><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">دانشجویان گرامی رشته جغرافیای پیام نور مركز تهران</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;كه علاقه مند هستند انجمن علمی جغرافیا از نو تشكیل بشه و فعالیت های علمی خودشو آغاز كنه </FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">به دفتر سركار خانم هروی مراجعه&nbsp; نمایند.</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2015-02-15T14:19:14+01:00 aegtpnu.mihanblog.com محمدرضا مقیسه حذف و اضافه ودروس ریزشی http://aegtpnu.mihanblog.com/post/318 <DIV> <P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>كلیه دانشجویان می بایست از تاریخ<STRONG> <FONT color=#cc0000>26/11/1393&nbsp;</FONT></STRONG> الی <FONT color=#cc0000><STRONG>04/12/1393</STRONG>&nbsp;</FONT> نسبت به عملیات حذف و اضافه اقدام نمایند.</FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>ثبت نام --------&gt; عملیات ثبت نام ---------&gt; ثبت نام اصلی</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face=Arial></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>دروس ریزشی به سایت زیر مراجعه كنید</STRONG> </FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>دانشجویان جغرافیا آمار2 هم جزو دروس ریزشی است</FONT></P> <P align=center><A href="http://teh-jounoob.pnu.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&amp;CategoryID=d4e8cc76-11a9-4e9a-af1d-becdcbe2f474&amp;WebPartID=56ba44e3-5b70-401b-9579-20d0633fc2e8&amp;ID=0c76b9f2-f823-4b8d-9e97-01863b2fb57c"><FONT size=1 face=arial,helvetica,sans-serif>http://teh-jounoob.pnu.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&amp;CategoryID=d4e8cc76-11a9-4e9a-af1d-becdcbe2f474&amp;WebPartID=56ba44e3-5b70-401b-9579-20d0633fc2e8&amp;ID=0c76b9f2-f823-4b8d-9e97-01863b2fb57c</FONT></A></P> <P>&nbsp;</P></DIV> text/html 2015-01-22T17:58:04+01:00 aegtpnu.mihanblog.com محمدرضا مقیسه نتخاب واحد 93-94 http://aegtpnu.mihanblog.com/post/315 <P> <P align=center><FONT size=5>كلیه دانشجویان می بایست</FONT></P> <P align=center><FONT size=5>&nbsp;از تاریخ<STRONG> <FONT color=#cc0000>1/11/93</FONT> </STRONG>الی <STRONG><FONT color=#cc0000>7/11/93</FONT>&nbsp;</STRONG> </FONT></P> <P align=center><FONT size=5>از مسیر زیر نسبت به&nbsp;ثبت نام&nbsp;نیمسال دوم</FONT></P> <P align=center><FONT size=5>&nbsp;سال تحصیلی(&nbsp;94-93 )در سیستم گلستان اقدام نمایند:</FONT></P> <P align=center><FONT size=5><STRONG>ثبت نام -------&gt; عملیات ثبت نام --------&gt; ثبت نام اصلی</STRONG> </FONT></P> <P align=center><A href="http://reg.pnu.ac.ir/"><FONT size=6>http://reg.pnu.ac.ir/</FONT></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2015-01-21T08:29:31+01:00 aegtpnu.mihanblog.com محمدرضا مقیسه آخرین اخبار گروه جغرافیای مركز تهران (جنوب) http://aegtpnu.mihanblog.com/post/314 <P align=center><STRONG><FONT size=5>آخرین اخبار گروه جغرافیای مركز تهران (جنوب)</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=5></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT size=5>لطفلا كلیك كنید</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=5></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><A href="http://teh-jounoob.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a2e69629-a5d2-4779-a792-d8e81a3633d1"><STRONG><FONT face=impact>http://teh-jounoob.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a2e69629-a5d2-4779-a792-d8e81a3633d1</FONT></STRONG></A></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2014-11-30T08:17:12+01:00 aegtpnu.mihanblog.com محمدرضا مقیسه زمان انتخاب محل آزمون http://aegtpnu.mihanblog.com/post/312 <DIV> <P> <P align=center><FONT size=2>دانشجویان می توانند جهت انتخاب محل آزمون خود</FONT></P> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;از تاربخ <STRONG><FONT color=#6633ff>08</FONT><FONT color=#6633ff>/09/93</FONT></STRONG>&nbsp; الی <STRONG><FONT color=#6633ff>14</FONT><FONT color=#6633ff>/09/93</FONT></STRONG> در سیستم گلستان ازمسیر زیر اقدام نمایند:</FONT></P> <P align=center><FONT size=2>ورود به منوی1- آموزش 2- دانشجو 3 -درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون</FONT></P> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;<FONT color=#ff0000>توجه1:لازم به ذكر است دانشجویان بدهكار پس&nbsp;از 24 ساعت از زمان پرداخت شهریه قادربه انتخاب محل آزمون خود&nbsp;می باشند&nbsp;.</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><FONT color=#ff0000>تو</FONT><FONT color=#ff0000>جه 2:&nbsp;در مراكز تهران جنوب ، تهران شمال، تهران غرب و تهران شرق دانشجو هر رشته صرفاً مجاز به انتخاب رشته های همنام خود در هریك از این مراكز می باشد. </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=2>توجه 3:&nbsp;دانشجویان&nbsp;برون&nbsp;مرزی&nbsp;مجاز به انتخاب <STRONG>محل</STRONG> آزمون <U>نمی باشند</U>.</FONT></P> <P></P></DIV> text/html 2014-11-15T10:46:42+01:00 aegtpnu.mihanblog.com محمدرضا مقیسه برای اطلاع از كلاسها كلیك نمایید http://aegtpnu.mihanblog.com/post/311 <P align=center><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>دانشجویان گرامی رشته جغرافیای دانشگاه پیام نور مركز تهران جنوب </FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face=Arial></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه های كلاسی به سایت زیر بروید</FONT></P> <P align=center><FONT size=5 face=Arial></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>كلیك كنید</FONT></P> <P align=center><A href="http://teh-jounoob.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a2e69629-a5d2-4779-a792-d8e81a3633d1"><FONT size=1 face=arial,helvetica,sans-serif>http://<FONT size=6>teh-jounoob.pnu.ac.ir</FONT>/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a2e69629-a5d2-4779-a792-d8e81a3633d1</FONT></A></P> <P>&nbsp;</P>